Dodatok č. 1 k Zmluve 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zámutov v roku 2019 FK Tatran

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)