Dodatok č. 1 k zmluve o dielo SBK (Zberný dvor)

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)