Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 386-2-2016 závod VV

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)