Dodatok č. 2 k VZN 45/2009 – opatrovateľská služba

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)