Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci o financovaní realizácie národného športového projektu, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Zámutov uzatvorenej dňa 09.05.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2019

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)