DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu podľa vyhl. čís. 655/2004 Z.z. zo dňa 1.4.2015

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)