Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zámutov na II. polrok 2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)