Návrh rozpočtu na rok 2020.2022- výdavky

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)