Návrh rozpočtu na rok 2022-2024 Výdavky

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)