Návrh rozpočtu na roky 2024 2026 – výdavky

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)