NÁVRH Všeobecne záväzneho nariadenia Obce Zámutov o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)