VZN č. 3/2023, ktorým sa upravujú podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)