Návrh VZN č. ktorým sa upravujú podmienky nájmu hnuteľ. a nehn.majetku

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)