Návrh VZN č. ……… o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)