Návrh VZN o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Zámutov (1)

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)