Návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka ŠZ

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)