Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)