Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)