Plnenie programového rozpočtu rok 2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)