Plnenie rozpočtu rok 2023 – Príjmy

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)