Plnenie rozpočtu rok 2023 – Výdavky podrobne

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)