Plnenie rozpočtu -výdaj rok 2020

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)