Uznesenie č. 1-5/1/2018 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 30. novembra 2018

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)