Uznesenie č. 22 – 31/3/2019 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zámutove

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)