Uznesenie č. 32-45/2019 zo 4. zasadnutia OZ Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)