Uznesenie č. 6-21 2018 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zámutove

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)