Uznesenie č. 86- 96/9/2019 z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2019

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)