Uznesenie OZ č. 68-73/7/2019 zo 7. zasadnutia OZ

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)