VZN č.12021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)