VZN č. 2/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)