VZN č. 4-2021 ktorým sa upravujú podmienky nájmu hnuteľ. a nehn.majetku

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)