VZN č.32021 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)