VZN č. 52017 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)