VZN č.52021 o určení spádovej MŠ

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)