VZN č.62021 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka ZŠ

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)