VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Zámutov – Dodatok č.1

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)