VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)