VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a na úhradu nákladov v školskej jedálni

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)