VZN Obce Zámutov č.3/2019 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)