Zámer priameho odpredaja v zmysle 9a ods. 1 písm. c ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138 -1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)