Zápisnica č. 11 zo zasadnutia OZ dňa 12.10.2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)