Zápisnica č. 14 zo zasadnutia OZ dňa 27.12.2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)