Zápisnica č. 2 zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2022

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)