Zápisnica č. 3 zo zasadnutia OZ dňa 30.12.2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)