Zápisnica č. 7 zo zasadnutia OZ dňa 03.05.2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)