Záverečný účet Obce Zámutov rok 2017 – Výdaj

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)