Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 11/2019 – FK Tatran Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)