Zmluva o poskytnutí fin.dotácie č. 8-2019 -Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)