Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka – VSD ZoP/2018/124-PP

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)