Zmluva o úver – dodatok č. 6 – Dexia Komunál Superlinka, Zmluva o úvere č. 03/041/06

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)